KUVERT Med ett eget kuvert har du chansen att skilja ut ditt företag från konkurenterna i mottagarens brev- hög. Det kan lika gärna vara detaljer på kuvertet, som en annorlunda

färg, ett textbudskap eller en hand- skriven adress, som gör att just du uppmärksammas.