FLYERS Små och smidiga bud- skap i form av flyers är enkelt
att dela ut, lägga i butiker eller
på andra välvalda platser för mottagare som är intresserad av ditt budskap. Dessutom är flygblad billiga att trycka, vilket gör dem till ett bra alternativ när du vill nå dina målgrupper med erbjudanden eller information.